به وب سایت رسمی "کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قم" خوش آمدید                                                           آدرس ما: قم ـ خیابان لواسانی ـ بعد از ساختمان فرمانداری ـ حد فاصل کوچه 17 و 19 ـ پلاک 175                                      

جزئیات

پيام هفته

مطابق ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری "كارشناسان مستخدم شاغل دولت يا موسسات دولتي و... نميتوانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر كارشناسي كه مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظركنند مگر آنكه در آن رشته كارشناس رسمي ديگري نباشد".