به وب سایت رسمی "کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قم" خوش آمدید                                                           آدرس ما: قم ـ خیابان لواسانی ـ بعد از ساختمان فرمانداری ـ حد فاصل کوچه 17 و 19 ـ پلاک 175                                      

جزئیات

پيام هفته
 


مطابق مواد 18 و 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری "مقتضي است كارشناسان از قبول و انجام كارشناسي خارج از صلاحيت و دريافت وجه مازاد بر تعرفه مصوب اكيداً خودداري نمايند، اظهارنظر به عنوان خبره رافع مسئوليت قانوني نميباشد".