به وب سایت رسمی "کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قم" خوش آمدید                                                           آدرس ما: قم ـ خیابان لواسانی ـ بعد از ساختمان فرمانداری ـ حد فاصل کوچه 17 و 19 ـ پلاک 175                                      
متن نظام نامه

 

نظام­نامه حوزه جغرافیایی

بند 11 مصوبه مورخ 1385/05/26

مقدمه:

در اجرای بند (ب) ماده (7) قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظامنامه حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی به منظور گسترش خدمات کارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی به شرح ذیل تدوین می­شود:

ماده 1 ـ مبنای تعیین حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی به منطقه­ ای اطلاق می­شود که کارشناس مجاز به ارائه خدمات کارشناسی در آن منطقه می­باشد.

ماده 2 ـ حوزه جغرافیایی اولیه که به ترتیب مقرر در ماده 2 تعیین می­شود، غیرقابل تغییر می­باشد مگر در چهارچوب نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب جلسات 1383/06/12 و 1383/09/05 شورای عالی)

***************************

ماده 4 ـ کارشناسان رسمی دادگستری پس از 5 سال سابقه خدمت در شهرستان مورد پذیرش با اولویت انجام امور کارشناسی در شهرستان مربوطه می­توانند در سایر شهرستانهای استان نیز خدمات کارشناسی ارائه نمایند.

ماده 5 ـ کارشناسان رسمی دادگستری با 10 سال سابقه خدمت می­توانند با رعایت اولویت شهرستان مربوطه و سایر شهرستان­های استان در مرکز استان ذیربط نسبت به ارائه خدمات کارشناسی اقدام نمایند.

ماده 6 ـ کارشناسان رسمی دادگستری دارای 15 سال سابقه خدمت می­توانند با رعایت اولویت­های مقرر در ماده 5 این نظامنامه در سایر استان­ها نیز باستثنای شهر تهران اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند.

ماده 7 ـ کارشناسان رسمی دادگستری با 18 سال سابقه خدمت می­توانند علاوه بر ارائه خدمات کارشناسی در سایر استان­ها در شهر تهران نیز اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند.

ماده 8 ـ کارشناسان شهرستان­ها و مناطق استان تهران پس از 5 سال سابقه خدمت می­توانند در کلیه شهرستان­ها و مناطق (باستثنای منطقه یک تهران) اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند و پس از ده سال سابقه خدمت، در سراسر کشور مجاز به ارائه خدمات کارشناسی هستند.

ماده 9 ـ مدت محرومیت از خدمات کارشناسی کارشناسانی که محکومیت دارند برای توسعه حوزه جغرافیایی به زمانهای تعیین شده در مواد فوق اضافه می­شود به هر جهت در زمان محرومیت حوزه جغرافیایی غیرقابل تغییر است.

ماده 10 ـ تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه اولیه پذیرش کارشناس قابل رسیدگی است مگر در مورد کارشناسانی که وفق نظامنامه نقل و انتقال کارشناسان به حوزه دیگری منتقل شوند که در این صورت رسیدگی به تخلفات نیز در حوزه جدید انجام خواهد شد.

ماده 11 ـ در صورت ارجاع کار خارج از چهارچوب این نظامنامه توسط محاکم و مراجع قضائی کارشناسان موظف به اعلام مراتب به مراجع مذکور هستند و در صورت تأکید بر اجرای قرار کارشناسی، چنانچه معذوریت و جهات ردی وجود نداشته باشد کارشناس اقدام به اجرای قرار کارشناسی می­نماید.

ماده 12 ـ هیچ یک از کارشناسان خارج از حوزه جغرافیائی خود مجاز به ایجاد دفتر کارشناسی نمی­باشند.

این نظامنامه در 12 ماده در جلسه مورخ 1385/05/26 شورای عالی به تصویب رسید.

 

 

غلامعلی شهرکی

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری